• Vi er altid repræsenteret i synlig arbejdsuniform og med billede ID.

  • Der er altid en fast medarbejder tilknyttet hver borger som modtager ydelser fra os.

  • Alle vore medarbejdere er venlige, imødekommende og uddannede til opgaven.

 

  • Vi præsenterer altid medarbejderen for dig inden hjælpen opstartes.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

 

Lone Filtenborg Rasmussen - Faglig Leder

Jacqueline - hjemmehjælper

Lone.jpg

Christiane - sosu-hjælper

Mette - sosu-hjælper

Michaela - sosu-hjælper

Susanne - hjemmehjælper

Clara - hjemmehjælper

Britt - hjemmehjælper

Mette - U. Uddan. SSA

Allan - hjemmehjælper

Dennis - social og sundhedsassistent

Vibeke - sosu-hjælper

Anne - hjemmehjælper

Martin - sosu-hjælper

Merethe - social og sundhedsassistent

Malene - sosu-hjælper