• Vi er altid repræsenteret i synlig arbejdsuniform og med billede ID.

  • Der er altid en fast medarbejder tilknyttet hver borger som modtager ydelser fra os.

  • Alle vore medarbejdere er venlige, imødekommende og uddannede til opgaven.

 

  • Vi præsenterer altid medarbejderen for dig inden hjælpen opstartes.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

 

Lone Filtenborg Rasmussen - Faglig Leder

Jacqueline - hjemmehjælper

Malene - sosu-hjælper

Veronique - sygeplejerske elev

Elene - sosu-hjælper

Susanne - hjemmehjælper

Ramona - hjemmehjælper

Britt - hjemmehjælper

Mette - hjemmehjælper

Enes - hjemmehjælper

Bente - sosu-hjælper

Vibeke - sosu-hjælper

Det Skønne Liv Tlf. 48765060  Kontakt@DetSkonneLiv.com    Medlem af DI Sundhed 

  • ccchousekeeping
  • facebook