top of page

Hvis du ønsker flere ydelser end du er visiteret til, har du mulighed for at tilkøbe ekstra. Vi sammensætter din hjemmepleje efter dine ønsker. Du kan f.eks have ønsker til:

​​

 • Ekstra bad

 • Flere besøg

 • Gåture

 • Tryghedsbesøg

 • Rengøring/Hovedrengøring

 • Afrimning af fryser og rensning af ovn

 • Pudsning af sølvtøj

 • Vask af gardiner

 • Strygning

 • Hjælp ved besøg, højtider eller fødselsdage, i eget hjem

 • Ledsagelse til aktiviteter så som bibliotek, indkøbstur, sammenkomster og ferie

 • Pasning af kæledyr (aftales efter individuel vurdering)

 • Individuelt tilbud i egen bolig så som højtlæsning, brevskrivning, selskab m.m.

 

 

Ovennævnte ekstraydelser leveres i dagtimerne indenfor normal arbejdstid.

 

Ønsker du at høre mere om dine muligheder for tilkøb af ekstra ydelser, så kontakt os på telefon 48765060 eller på mail: Kontakt@DetSkonneLiv.com så finder vi sammen den rigtige løsning til dig.

Priser 

Rengøring pr. time på hverdage kl. 7-15: 375,00 kr. inklusiv moms. Du kan fratrække 1/3 af udgiften via boligjobordningen. For personlig assistance pr. time på hverdage kl. 7-15: 540,00 kr. inklusiv moms.

 

 

Rammer for køb af ekstra hjælp og pleje

Du kan købe ydelser, der udføres hverdage i dagtimerne fra kl. 7-15. 

Du skal som udgangspunkt være hjemme, når den ekstra hjælp udføres.

Du kan købe ekstra hjælp og pleje. Mindste køb er 1 time og efter den første påbegyndte time, kan du tilkøbe halve timer. Modtager du visiterede ydelser kan du også tilkøbe halve timer i forlængelse heraf.

Det aftalte tilkøb vil fremgå af aftalen, som du har med Det Skønne Liv.

Betaling

Det Skønne Liv sender, hver måned, en opkrævning til dig på de leverede ydelser.

Ydelser købt hos Det Skønne Liv kan være fradragsberettigede jf. gældende skatteregler. Opkrævningen bruges til dokumentation overfor Skat. 

I 2024 er fradraget kr.11.900 pr. person i din hustand.

 

Hvis du ønsker at købe ekstra hjælp og støtte?

Hvis du ønsker at købe ekstra hjælp eller pleje eller hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Det Skønne Liv på følgende nummer:

 • Det Skønne Livs rengøringsteam på tlf.: 48765060

Når du ønsker ekstra hjælp og pleje skal vi bruge følgende oplysninger:

Navn, telefonnr., evt. e-mail og hvad du ønsker at købe hjælp til.

bottom of page